achtergrond

Kom kennismaken

Op alle locaties ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang stimuleren onze pedagogisch medewerkers alle ontwikkelingsgebieden. Elk kind krijgt activiteiten aangeboden op zijn eigen ontwikkelingsniveau. We leggen voor alle kinderen een extra accent op de taalontwikkeling.

We zingen samen liedjes, lezen veel voor en benoemen alles wat we doen. Bij Peuterplezier Texel werken we met het VVE-programma ‘UK en PUK’. Via duidelijke structuren gedurende de dag én praktische thema’s leren de kinderen maandelijks nieuwe liedjes, spelletjes en woorden. Zo bieden we alle kinderen een goede start op de basisschool.

Soms ontwikkelt een peuter zich in een lager tempo dan zijn leeftijdgenootjes. Dit kan op allerlei ontwikkelingsgebieden; taal, sociaal, cognitief of motorisch. Voor deze kinderen is er de mogelijkheid om via een indicatie van het consultatiebureau een extra dagdeel te komen spelen. De gemeente vergoedt de kosten van dit extra dagdeel voor 100%. Speciaal voor deze groep peuters bieden we een intensiever programma. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk de achterstand te stimuleren, zodat ook zij straks op de basisschool een goede start maken.
Ouders worden intensief bij het hele traject betrokken. Ze kunnen thuis de werkwijze voortzetten, want alle kinderen leren het meeste door herhaling.

Contact of aanmelden?

Klik hier!